TEPELNÁ ČERPADLAKLIMATIZACEODVLHČOVAČESOLÁRYVZDUCHOTECHNIKA
Úvodní stránkaProduktyRekuperace

Rekuperace

Správně má mýt jakýkoliv obytný prostor zajištené vetrání – výměnu vzduchu. S novými technologiemi při výstavbě domu došlo k jejich dokonalému utěsnění, tj. nelze se z hlediska samovolného vetrání již spoléhat na infiltraci čerstvého vzduchu skrz netěsnosti do vnitřních prostor.

E-shop Rekuperace

Správně má mýt jakýkoliv obytný prostor zajištené vetrání – výměnu vzduchu.
S novými technologiemi při výstavbě domu došlo k jejich dokonalému utěsnění, tj. nelze se z hlediska samovolného vetrání již spoléhat na infiltraci čerstvého vzduchu skrz netěsnosti do vnitřních prostor.

V současné době s trendem úspor energií a ochranou životního prostredí se pro větrání začaly používat vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepelné energie (řízená výmena vzduchu). Při výstavbe nízko-energetického nebo u pasivního domu je použití tohoto větracího zařízení s rekuperací tepelné energie již standardem.

Výrobce Mitsubishi Electric v roce 1973 uvedl na trh vzduchotechnické jednotky s deskovým entalpickým rekuperátorem. Materiál, ze kterého je vyroben rekuperátor, se nazývá Lossnay, tj. z toho názvu se odvodilo jméno celého sortimentu VZT jednotek. Do dnešní doby je to více jak 36 let zkušeností s výrobou a uplatnením techto jednotek na celosvětovém trhu. Špičkové technické parametry této jednotky byly oceněny např. na výstavě Aquatherm v roce 2002 zlatou medailí, za nejlepší exponát.

Obr. 1 Schéma vzduchotechnické jednotky Lossnay
Obr. 1 Schéma vzduchotechnické jednotky Lossnay

 

VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY LOSSNAY – ZÁKLADNÍ POPIS
Vzduchotechnické zařízení Lossnay se skládá z přívodního a odtahového radiálního ventilátoru, deskového entalpického rekuperátoru včetne jeho obtoku (by-pass), filtru vzduchu a řídící elektroniky.

Touto vzduchotechnickou jednotkou zajistíme účinné odvětrání obytných prostor s minimální ztrátou tepelné energie - účinnost předání tepelné energie (citelného tepla) deskového entalpického rekuperátoru je min. 77 % a maximální hodnota dosahuje až 90 %, dle typu jednotky a nastaveného průtoku vzduchu. Deskový entalpický rekuperátor umožnuje přenášet s vysokou účinností mezi odvádeným a přiváděným vzduchem jak citelné, tak i
vázané teplo, tj. celkovou tepelnou energii obsaženou ve vzduchu. Přitom však nedochází k průniku jiných plynných látek a sloučenin, včetně viru a bakterií z odvádeného vzduchu.

 

Obr. 2 Schéma deskového rekuperátoru Lossnay, tj. krížové proudení a speciální materiál rekuperátoru

Obr. 2 Schéma deskového rekuperátoru Lossnay, tj. křížové proudení a speciální materiál rekuperátoru


Dále díky důmyslnému uložení všech komponentu se dá jednotka instalovat prakticky v každé poloze. Pouze nesmí být instalována servisním poklopem směrem dolů. Servisní poklop slouží pro čištení vnitřku jednotky, rekuperátoru, filtru a popřípadě i pro výmenu filtru.


U jednotky zásluhou rekuperace vázaného tepla (vlhkosti) není potřeba řešit svod kondenzátu. Možnost použití je však omezena do relativní vlhkosti vnitrního vzduchu 80%. Nelze je tedy použít pro zajištení výmeny vzduchu v kuchyních, sprchách, prádelnách o podobných zařízeních, kde dochází k velkému vývinu vodních par.

 

Obr. 3 Schéma principu rekuperace vázaného tepla (vlhkosti vzduchu) pres materiál Lossnay

Obr. 3 Schéma principu rekuperace vázaného tepla (vlhkosti vzduchu) přes materiál Lossnay

 

Další předností je snadné propojení a řízení vzduchotechnické jednotky Lossnay spolu se systémy klimatizace od stejného výrobce Mitsubishi Electric. Zjednodušení je zde z hlediska ovládání a řízení pro uživatele, který nyní muže ventilaci řídit pres sdružený ovladač klimatizace a vzduchotechniky. Navíc je zde další úspora na provozních nákladech z důvodu propojení elektroniky klimatizace a vzduchotechnické jednotky. Pokud je např. klimatizace
v režimu chlazení a venkovní přivádený čerstvý vzduch je chladnejší než je požadovaná teplota v místnosti, automaticky vzduchotechnická jednotka přepne na by-pass (obtok rekuperátoru) a pomáhá chladit prostory od přívodu chladného čerstvého vzduchu (tzv. volné chlazení). Stejný princip platí pro režim klimatizace topení.

Zajímavostí je i možnost garantovaného chodu vzduchotechnické jednotky až do venkovní teploty (- 10 oC). Teprve při požadavku na zajištení chodu jednotky Lossnay při nižších venkovních teplotách jak (- 10 oC), je nutné instalovat elektrickou proti-mrazovou ochranu. I tato výhoda napomáhá k úspore energií a ke snížení provozních nákladu (po vetší část zimy není potřeba proti-mrazová ochrana).


Z hlediska hladiny hluku, dosahuje zařízení ke svým parametrum, myšleno průtok vzduchu a externí tlak, špickové hodnoty. Deskový rekuperátor z materiálu Lossnay, včetně vnitřní izolace jednotky velmi účinně napomáhá zatlumit hluk od ventilátoru.

 

Tabulka c. 1 - Výrobní rady vzduchotechnických jednotek Lossnay se základními parametry

Tabulka c. 1 - Výrobní rady vzduchotechnických jednotek Lossnay se základními parametry

Poz.: U zařízení je možné měnit otáčky v režimu – nízké, vysoké a extra vysoké. Parametry uvedené v tabulce jsou pro vysoké otácky. Veškeré podrobné technické parametry viz samostatná dokumentace k jednotkám od výrobce (projektový manuál).

 

 

Vzduchotechnická jednotka Lossnay typ LGH-50RSDC-E
Z důvodu nastoleného trendu výstavby nízko-energetických a pasivních rodinných domu v celé Evrope, přišel výrobce Mitsubishi Electric se speciálním typem vzduchotechnické jednotky Lossnay, přímo určeným pro použití větrání v těchto objektech. U tohoto modelu je dosaženo ješte lepších technických parametrů, než má standardní rada jednotek Lossnay. Konstrukcne je zařízení i jinak postaveno. Jsou zde použity nové typy ventilátoru a elektrických motoru za účelem dosáhnout nejlepšího poměru – externí tlak/minimální elektrický příkon/hladina hluku.

 

Obr. 4 Schéma konstrukcního rešení vzduchotechnické jednotky Lossnay, typ LGH- 50RSDC-E

Obr. 4 Schéma konstrukcního řešení vzduchotechnické jednotky Lossnay, typ LGH-50RSDC-E

 

Řídící elektronika jednotky je připravena pro zapojení (monitorování a řízení) do nového standardu elektroinstalace, která se v těchto domech používá (systém EIB/KNX). Uživatel nebo nadrazená řídící automatika si zde muže volit v režimu rekuperace až z pěti různých otáček ventilátoru (pět různých stupňů nastavení průtoku vzduchu). V režimu by-pass (odtok rekuperátoru) dokonce z šesti různých otáček ventilátoru. Právě šestý stupeň
v režimu by-pass (maximální průtok vzduchu) má být využíván v letním období v průbehu noci pro možnost tzv. volného chlazení (maximální přívod chladného čerstvého vzduchu do domu).

 

Tabulka c. 2 – technické parametry jednotky Lossnay LGH-50RSDC-E

Tabulka c. 2 – technické parametry jednotky Lossnay LGH-50RSDC-E

 

 

Obr. 5 Rozmerové Schéma vzduchotechnické jednotky Lossnay, typ LGH-50RSDC-E

Obr. 5 Rozmerové Schéma vzduchotechnické jednotky Lossnay, typ LGH-50RSDC-E

 

Mezi největší výhodu celého sortimentu patří rekuperace vázaného tepla (vlhkosti vzduchu), oproti jiným vzduchotechnickým zařízením, které mají plastové nebo hliníkové deskové rekuperátory. Nejvíce toto uživatel ocení v zimním období, kdy vetrání má za důsledek snížení relativní vlhkosti v obytných prostorech (suchý vzduch). Což často bývá velmi nepříjemné. V případě větrání s použitím vzduchotechnické jednotky s entalpického rekuperátoru docílíme zachování zde minimální relativní vlhkosti vzduchu a v mnoha případech není
potřeba instalovat dodatečné zařízení pro zvlhcování.

 

Obr. 6 Hodnoty teploty a relativní vlhkosti vzduchu pri provozu VZT jednotky Lossnay, typ LGH-50RSDC-E v letním období (režim rekuperace)

Obr. 6 Hodnoty teploty a relativní vlhkosti vzduchu při provozu VZT jednotky Lossnay, typ LGH-50RSDC-E v letním období (režim rekuperace)

 

Obr. 7 Hodnoty teploty a relativní vlhkosti vzduchu pri provozu VZT jednotky Lossnay, typ LGH-50RSDC-E v zimním období (režim rekuperace), vcetne tabulky porovnání relativní vlhkosti vzduchu u privádeného cerstvého vzduchu pri použití jiných materiálu u deskového rekuperátoru

 

Tabulka porovnání hodnoty relativní vlhkosti u přivádeného čerstvého vzduchu při použití
entalpického nebo plastového (hliníkového) deskového rekuperátoru. Předpokládá se zde u
rekuperátoru stejná účinnost předání čitelného tepla. Vstupní hodnoty venkovního a odsávaného
odpadního vzduchu z interiéru jsou pro obě zařízení též shodná.

Tabulka porovnání hodnoty relativní vlhkosti u privádeného cerstvého vzduchu

Obr. 7 Hodnoty teploty a relativní vlhkosti vzduchu při provozu VZT jednotky Lossnay, typ LGH-50RSDC-E v zimním období (režim rekuperace), včetně tabulky porovnání relativní vlhkosti vzduchu u přivádeného čerstvého vzduchu při použití jiných
materiálu u deskového rekuperátoru

 

ZÁVER
Zajištení výměny vzduchu v obytných prostorech pomocí vzduchotechnického zařízení s rekuperací tepelné energie je na trhu čím dále více žádané. Nabízí se zde použití vzduchotechnického zařízení Lossnay, které má nesporně hodně výhod a též se jedná o odzkoušené a zavedené zařízení na našem trhu. Možnost seznámení a změření skutečných hodnot jednoty Lossnay LGH-50RSDC-E, budou mít nyní studenti na vysoké škole CVUT
FSI, katedry techniky prostředí, kde do laboratoří byla tato jednotka ve spolupráci firmy M-tech a výrobce Mitsubishi Electric věnována.

 

LITERATURA
[1] Projekční a technické materiály od výrobce Mitsubishi Electric

ZEPTEJTE SE NÁS

Vaše jméno:Dotaz:
Váš E-mail:
Vaše telefonní číslo:
Kraj
Opište kód z obrázku