Úspory energie

Zubadan - Tepelné čerpadlo, která znamená revoluci v technologii tepelných čerpadel.

Výhody oproti jiným čerpadlům:

 1. Nepotřebujete žádné vrty a zemní kolektory
 2. Plynule regulujete výkon - inventer
 3. Jediným zařízením můžete vytápět i chladit
 4. I při venkovní teplotě -15° C je zachován 100% topný výkon
 5. Při venkovní teplotě -25° C je k dispozici 75 až 80% topného výkonu
 6. Ohřeje teplou vodu na 55°C v rozsahu venkovních teplot od -15°C - 35°C
 7. Díky inovované technologii byl zkrácen odmrazovací cyklus na pouhé 3 minuty
 8. Vysoký topný faktor (COP) až 4,40 při podmínkách A7/W35 dle EN 14511
 9. Inovovaný kompressor typu Scroll s přímým vstřikováním chladiva a bypassem
 10. Umístění venkovní jednotky až 80 metrů od tepelného výměníku (ztráta max. 5%)
 11. Šetřete místem - tepelné čerpadlo Zubadan má kompaktní rozměry
 12. Nízká hladina hluku

Příklad Instalace Tepelného čerpadla Mitsubishi Zubadan:

{popis}

Porovnejte výkon standardního Tepelného čerpadla a tepelného čerpadla Zubadan:

Porovnání při venkovní teplotě -7°C (podmínky dle EN 14 511 A-7/W35)

Standardní tepelná čerpadla s poklesem venkovní teploty ztrácejí topný výkon, který nahrazují elektrickým dohřevem.

Využití tepelného čerpadla Mitsubishi Zubadan:

 • Vytápění (tepelné čerpadlo je schopno vytopit topnou vodu až na teplotu 60°C)
 • Ohřev teplé vody
 • Chlazení

 

Tepelné čerpadlo Zubadan garantuje 100% topný výkon až do venkovní teploty -15°C.

{popis}

 

Porovnání topných výkonů běžných tepelných čerpadel vs. Mitsubishi Zubadan:

{popis}

Naše společnost získala certifikát způsobilosti pro montáž tepelných čerpadel Mitsubishi Zubadan:

{popis}

Vysoká účinnost tepelného čerpadla Zubadan

Pro co nejnižší provozní náklady jsou tepelná čerpadla ZUBADAN INVERTER vybavena frekvenčně řízenými kompresory typu Scroll a ventilátory, které jsou plynule regulovatelné v širokém rozmezí otáček. Díky frekvenčnímu měniči jsou jednotky schopny rychle reagovat na náhlou změnu potřeby výkonu a vždy se tak
plně přizpůsobit aktuálním podmínkám provozu.

Provoz v průběhu celého roku

Tepelná čerpadla ZUBADAN INVERTER jsou určena pro celoroční provoz, a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko pod bod mrazu až k -25 °C. Při těchto extrémně nízkých venkovních teplotách jsou jednotky stále schopny poskytovat až 75% svého jmenovitého topného výkonu.

Stabilní výkon

Pomocí přímého vstřikováním chladiva pod hlavu kompresoru je možné dosáhnout stabilního výkonu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Jednotky ZUBADAN INVERTER jsou schopné dodávat přibližně konstantní topný výkon až do venkovní teploty -15 °C s možností ohřevu teplé vody až na teplotu 55 °C, bez nutnosti použití jakéhokoli elektrického dohřevu.

Okamžitý start

Technologie přímého vstřikovaní chladiva pod hlavu kompresoru má i značný vliv na rychlejší náběh teploty topné vody. Jednotky ZUBADAN INVERTER jsou schopné ihned po startu ve velmi krátkém čase dodávat potřebný výkon. V porovnání s běžnými Inverterovými jednotkami došlo ke zkrácení vlastní doby ohřevu vody přibližně na polovinu.

Rychlé odtávání

Díky řízenému procesu odtávání jsou jednotky ZUBADAN INVERTER schopné poskytovat stálý potřebný výkon. Samotný proces odmrazování je řízen v závislosti na okolních podmínkách provozu a netrvá běžně déle než 3 minuty. Současně došlo ke zkrácení intervalů mezi jednotlivými odtávacími cykly. K odtávání dochází přibližně každých 150 minut, při venkovní teplotě dosahující -20 °C.

Nízká hladina hluku

Pomocí speciálně upravených lopatek ventilátorů se snížila maximální hladinu akustického tlaku na 52 dB (A), při 100% výkonu tepelné čerpadla, měřeno ve vzdálenosti 1 m od jednotky a ve výšce 1,5 m před jednotkou. Jednotky navíc disponují tzv. nočním režimem, kdy je možné jednotku v případě požadavku nočního klidu ztišit o další 4 dB (A).

Kompaktní rozměry

Zachováním příznivých rozměrů, které činí pouze 1350x950x330 mm a svojí hmotností pouze 140 kg, patří jednotky ZUBADAN INVERTER k nejkompaktnějším na trhu. S těmito rozměry a velmi malou hmotností, lze jednotku umístit ve venkovním prostředí téměř kdekoliv, na nástěnnou konzoli na fasádu domu, na stojanovou konzoli na střechu či za dům.

Snadná montáž

Jednotky ZUBADAN INVERTER se podle možnosti zapojení nabízí ve variantě Kompakt a Split. Propojením pouze pomocí vedení chladiva, nebo vodním vedením vzniká tak minimální požadavek na prostor a nabízí tak velmi jednoduchou a snadnou instalaci. Díky možnosti vedení chladiva s maximální délkou vedení až 75 m (u varianty Split) lze jednotku umístit téměř kdekoli v okolí vytápěného objektu.